if there is no live broadcast, the last video is shown. Please refresh the page for the live broadcast.
If you like our site.
Please share us with your friends on social networks.

Kanalın genel yayın yönetmeni Hatice Balaband. Almanya'dan Alman lisansı olan bir kanaldır. İstasyon, RTÜK lisansı olmadığı için bir süre askıya alındı. Kanalın kapatılması muazzam bir etkiye sahipti ve geniş bir şekilde eleştirildi.

Türksat sinyalinin engellenmesi birçok gazetecinin sütununa yansıyor. Kanal, mUştUrlAr tarafından sorumlu makamlara taşınmak için yapılan kapanış sonucundaki medya durumu hakkında şu açıklamada bulundu: "Türkiye, Almanya'da bir televizyon kanalı yönetim kararını almak için gereken Sınır Ötesi Yayın Anlaşması FSI'nın Alman yasalarına göre kontrol edilmelidir RTÜK bu yüzden kurumları bir Alman televizyon kanalıyla denetledi. Bir blok sipariş veremiyorum.

Ayrıca Almanya'dan yayın lisansı almış bir televizyon yayıncısını ikinci bir lisans almaya zorlayamaz. Bu durum FSU'da açıkça belirtilmiştir. RTÜK, Almanya'daki ulusal medya enstitüsü olan LFM tarafından Wedding TV'nin desteğinden memnun olmalıdır. Bu engelleme ile RTÜK kararı, çünkü Türkiye ile uluslararası ceza davaları arenaya düştü.

Güler Balaban, Almanya'da yayın yapan Düğün TV ve Türkshow'un sahibidir. Programlarında Almanya'da yaşayan Türklere özel günler yayınlıyor. Kanal sahibi Güler Balaban; Türklerin Almanya'yı temsil ettiğimizi ve bununla gurur duyduğumuzu söyleyerek kanalında öne çıkıyor.

Almanya'da yaklaşık dört milyon Türk yaşıyor. Verici, Türkleri buraya getirerek biriminin birliğini korumak istiyor. Kanal aynı zamanda Almanya'da yaşayan Türklerin düğününü izlediğini, Türkiye'deki eşlerinin ve arkadaşlarının bu güzel etkinlikte yaşadığını iddia etti.